Çevre Politikamız

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir gelişme için Visan Vinç çalışanlarından başlayarak tüm toplumu bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Şirketimiz faaliyet alanına giren her sektörde, iş süreçlerini yapılandırırken çevreyle dost uygulamalarla ve gerekli önlemlerle sürdürülebilir bir gelecek kurmak için tüm şirket çalışanlarının ve iş birliği içinde bulunulan tüm paydaşların çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına katkı sağlanmaktadır.

Şirketimizin çevre politikasını oluşturan temel ilkeler aşağıdaki gibidir:

Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak.

Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak.

Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak.

Sivil toplum örgütlerinin çevreyle ilgili çalışmalarına “sağlıklı bir çevre için” katkıda bulunmak.

Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak iş birliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı artırmak.

Tüm sektörlerde ve hizmet birimlerindeki faaliyetleri sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirerek sürekli daha iyiye ve doğruya yönelmek.

Şirketimizin tüm çalışanlarına benimsetmiş olduğu bu ilkelerin etkin bir biçimde uygulandığının en büyük kanıtı ise Şirketimizin ISO 9001 ve OHSAS 18001 standartlarının yanı sıra ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardına sahip olmasıdır. Şirketimiz, ulusal mevzuata uymanın da ötesine geçerek uluslararası kapsamdaki yükümlülükleri yerine getirmektedir.

 

Şirketimizde gerçekleştirilen tüm projelerde tasarım aşamasından teslim aşamasına kadar çevre dostu bir anlayışla doğal kaynak ve enerji tüketimini en aza indirmek, toprak, hava ve su kirlenmesini önlemek ve ortaya çıkan atıkları maksimum oranda geri kazanmak için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Visan Vinç ve Hareket Sistemleri San. Ve Tic. LTD. ŞTİ.