KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU AYDINLATMA METNİ

Visan Vinç ve Hareket Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin toplanması, saklanması ve gerektiğinde paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini hukuka uygun olarak korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Bu metin, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümleri gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki paylaşma nedenleri ve kişisel haklarınız hakkında bilgi içermektedir.

Veri Sorumlusu ; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereğince kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Visan Vinç ve Hareket Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. “Visan” tarafından metinde belirtildiği kapsamda toplanabilecek ve işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin Ne Amaçla İşleneceği ; Visan tarafından, müşterileri, çalışanları, müşteri ve çalışan adayları, tedarikçileri, iş ortakları, firma ve web ziyaretçileri, vb. taraflardan temel kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri ve işlem güvenliği bilgisi, pazarlama ve satış için gerekli bilgi vb. Kişisel veri toplanabilmektedir.

Toplanan Kişisel Verilerin Ne Amaçla Kullanılacağı ; Visan ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, size (çalışan, müşteri, hukuki taraf vb.) olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yasal mevzuat va kanunların emrettiği yükümlülüklere uymak,

Yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri, ürün ve hizmetlerin kalitesinin arttırılmasına yönelik iletişim kurulması, segmentasyon ve Crm çalışmaları, bakım, onarım, kampanya, avantaj ve faydaları sunmak için iletişime geçilmesi, bilgi işlem gereksinimleri, altyapı, destek hizmetlerinin gerektirdiği şartlarda bilgi aktarımı için mevcut iletişim kanalları ile size ulaşmak,

Müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, şikayet yönetimi, yeni ürün, hizmet ve ürünler ile ilgili feedback çalışmaları, siparişlerin alınması, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 3. taraflar ile lojistik işbirliği içerisinde ürünün gönderilmesi,

Müşteri/Çalışan olmanızdan kaynaklı nedenlerle sözleşmelerde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve mevzuatlar kapsamında size sunulacak ürün ve hizmetlerde kullanmak, resmi kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gereklerini ve Visan’ın yasal yükümlülüklerini yerine getirmek,

Visan tarafından yürütülmesi gereken finans, muhasebe, iletişim, insan kaynakları, pazarlama, satın alma operasyonları ile birlikte şirket içi uygulama ve hukuki yönetimleri sürdürmek, resmi kurum ve sizden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek, yanıtlamak amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği ; Toplanan kişisel verileriniz, metinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere,

Visan’ın iş ortaklarına, iştiraklerine, alt işverenlerine, İş Kanunu, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer kanun hükümlerinin emrettiği ve izin verdiği kurum ve kuruluşlara, kanunen yetkili kılınmış kamu kurum ve kuruluşları, idari ve yasal makamlara, adli yardı makamlarına, kolluk kuvvetlerine,

Ürün ve hizmetlerin sözleşmeler kapsamında nakliye ve kurulum, montaj, servis hizmetlerinin verilebilmesi için gerekli şartlar dahilinde hizmet aldığımız, işbirliği kurduğumuz gerçek ve tüzel kişilerle, sizinle iletişim kurulabilmesi için nakliye, sevkiyat, montaj ve servis görevlilerine 6698 Sayılı Kanun’un ilgili maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplama Şekli ve Hukuki Dayanak ; Kişisel verileriniz, web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, çağrı merkezimiz, vb. iletişim ortamları başta olmak üzere,

Visan tarafından metinde belirtilen ve yasal mevzuat çerçevesinde, sözleşmelerin ifa edilmesi ve gereklerinin yerine getirilmesi, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza verilecek hizmetin gerçekleştirilmesi için, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde Visan’ın menfaatleri ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olan sebeplerin zorunluluğu nedeniyle toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları ; Kişisel veri sahibi olarak, haklarınız ile ilgili talep ve bilgi isteminizi metinde belirtilen ve 6698 Sayılı Kanun hükümlerince düzenlenmiş yöntemler ile Visan’a iletmeniz durumunda, Visan talebinizin şekil ve şartlarına göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevabın Visan tarafından kurum içi kanallar ile temin edilebilecek olması halinde tarafınızdan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Talebinize verilecek cevabın iletimi posta, kargo vb. maddi ödeme gerektiren kanallar ile yapılacak olması halinde ve cevap içeriğinin cd, flash bellek, hafıza kartı, vb. kayıt ortamlarında iletimi halinde ortaya çıkabilecek giderler belgelenmiş maliyeti geçmeyecek şekilde ve kâr edinimi olmadan tarafınızdan talep edilecektir.

Tam metne ve başvuru formuna ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

Aydınlatma Metni İçin Tıklayınız

KVKK Politikamız İçin Tıklayınız

Veri Saklama Politikamız İçin Tıklayınız.