İsg Politikamız

Yasal ve uluslararası mevzuatlara uymayı,

Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,

Çalışanların sağlık kontrollerini ve eğitimlerini düzenli aralıklarla yaparak etkili bir iş sağlığı ve güvenliği poltikasını oluşturmayı,

İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,

Şirket içerisindeki eksiklik ve sorunları bulup gidermeyi,

Çalışanların aktif katılını sağlayarak şirket içerisindeki iletişimi artırmayı,

Riskleri etkin bir biçimde yöneterek iş kazalarını en aza indirmeyi,

Çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanmasını sağlamayı,

Teknolojik gelişmelere uyum sağlamayı,

Firmadaki kurallara uyulmasını sağlamayı,

Gelecekte oluşabilecek kazaları önceden tahmin ederek kazaları oluşmadan engellemeyi,

Acil durumlar hakkında çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimler verilerek acil durumlarda oluşacak kayıpları minimize etmeyi,

Her ekipman için talimatlar oluşturarak yapılan hataları engellemeyi, taahhüt eder.

Visan Vinç ve Hareket Sistemleri San. Ve Tic. LTD. ŞTİ.